Tập 23: WORD Đề 4 Tô màu cho Paragap - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Tự học Word - 34/50 Tô màu nền trang và đóng dấu bản quyền (Page Background, Watermark)

Tự học Word - 34/50 Tô màu nền trang và đóng dấu bản quyền (Page Background, Watermark)

TÔ MÀU ĐÁP ÁN HIGHLIGHT VBA WORD

TÔ MÀU ĐÁP ÁN HIGHLIGHT VBA WORD

Video tô màu ô trong bảng Word 480p

Video tô màu ô trong bảng Word 480p

Tập 25 WORD Đề 5 Tô màu cho Drop Cap, TAB trong table   Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tập 25 WORD Đề 5 Tô màu cho Drop Cap, TAB trong table Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

028 | Học Word 2010 | Tô màu cho trang giấy trong Word

028 | Học Word 2010 | Tô màu cho trang giấy trong Word

Tập 23: WORD Đề 4 Tô màu cho Paragap - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tập 23: WORD Đề 4 Tô màu cho Paragap - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tạo khung viền và tô màu nền cho văn bản trong Word

Tạo khung viền và tô màu nền cho văn bản trong Word

1083 × 896
Tự học Word - 34/50 Tô màu nền trang và đóng dấu bản quyền (Page  Background, Watermark) - YouTube

Tự học Word - 34/50 Tô màu nền trang và đóng dấu bản quyền (Page Background, Watermark) - YouTube

1280 × 720
028 | Học Word 2010 | Tô màu cho trang giấy trong Word - Vitela.org

028 | Học Word 2010 | Tô màu cho trang giấy trong Word - Vitela.org

1280 × 720
Tô màu nguyên dòng trong Excel - YouTube

Tô màu nguyên dòng trong Excel - YouTube

1280 × 720
Bạn sẽ được hướng dẫn tự học để lấy chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Khóa học này hoàn toàn miễn phí. Dù bạn không biết gì về máy tính, hãy cứ học, tôi sẽ chỉ cho bạn biết mọi thứ dư sức đê đi thi và đi làm việc sau này.
Tập 23: WORD Đề 4 Tô màu cho Paragap - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Hoặc Xem toàn bộ khóa học: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQXOqMxi6RBefGamIjmahzrG5YebJVMyk
Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/0B6mw8fM87VYLSF9UVmhqaHZGcEE?usp=sharing
Keyword: chứng chỉ tin học, tin học bằng A, bằng B tin học, tự học tin học, chứng chỉ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, tự học máy tính, phổ cập tin học,...
Tải đề tham khảo
https://drive.google.com/drive/folders/0B__p9YFdMVDSOEZ3MGExd0tzU2c?usp=sharing
Tự học Word - 34/50 Tô màu nền trang và đóng dấu bản quyền (Page Background, Watermark). TÔ MÀU ĐÁP ÁN HIGHLIGHT VBA WORD. Video tô màu ô trong bảng Word 480p. Tập 25 WORD Đề 5 Tô màu cho Drop Cap, TAB trong table Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. 028 | Học Word 2010 | Tô màu cho trang giấy trong Word. Tập 23: WORD Đề 4 Tô màu cho Paragap - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Tạo khung viền và tô màu nền cho văn bản trong Word. Tự học Word - 34/50 Tô màu nền trang và đóng dấu bản quyền (Page Background, Watermark) - YouTube. 028 | Học Word 2010 | Tô màu cho trang giấy trong Word - Vitela.org. Tô màu nguyên dòng trong Excel - YouTube.