Xem hình ảnh chất lượng cao và video theo hashtag #ninjago lego vehicles

LEGO Ninjago 71739 Ultra Sonic Raider - Lego Speed Build Review

LEGO Ninjago 71739 Ultra Sonic Raider - Lego Speed Build Review