Xem hình ảnh chất lượng cao và video theo hashtag #lego ninjago aspheera minifigure

Lego Ninjago Season 11 Custom Aspheera Minifigure!🔥🐍

Lego Ninjago Season 11 Custom Aspheera Minifigure!🔥🐍

LEGO Ninjago Aspheera with REAL Fire Powers!

LEGO Ninjago Aspheera with REAL Fire Powers!

LEGO Custom Ninjago Aspheera and Pyro Warrior Minifigures

LEGO Custom Ninjago Aspheera and Pyro Warrior Minifigures