Xem hình ảnh chất lượng cao và video theo hashtag #khu tập thể bánh kẹo hải hà

Đêm tri ân khách hàng của công ty bánh kẹo Hải Hà tỉnh Thái Nguyên ( Đà Nẵng 2016- phần 1)

Đêm tri ân khách hàng của công ty bánh kẹo Hải Hà tỉnh Thái Nguyên ( Đà Nẵng 2016- phần 1)