Sự tích cây vú sữa - Truyện cổ tích thế tục Việt Nam - Chuyện Kể Bé Nghe [Full HD]

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

SỰ TÍCH TỤC CƯỚP RỂ | CỔ TÍCH VIỆT NAM 2023 | CỔ TÍCH MỚI HAY NHẤT 2023 | CỔ TÍCH NƯỚC NAM MỚI NHẤT

SỰ TÍCH TỤC CƯỚP RỂ | CỔ TÍCH VIỆT NAM 2023 | CỔ TÍCH MỚI HAY NHẤT 2023 | CỔ TÍCH NƯỚC NAM MỚI NHẤT

Sự tích cây vú sữa - Truyện cổ tích thế tục Việt Nam  - Chuyện Kể Bé Nghe [Full HD]

Sự tích cây vú sữa - Truyện cổ tích thế tục Việt Nam - Chuyện Kể Bé Nghe [Full HD]

NGƯỜI MẸ, Truyện cổ tích Thế Tục, MINH CHÂU, kể chuyện

NGƯỜI MẸ, Truyện cổ tích Thế Tục, MINH CHÂU, kể chuyện

Bài học rút ra từ truyện cổ tích cây vú sữa
- Khi bố mẹ còn sống, hãy làm bố mẹ vui, tự hào vì các con. Đừng để đến lúc bố mẹ mất rồi mới nhận ra sai lầm, ân hận thì đã quá muộn.

- Cha mẹ dù có trách mắng thế nào cũng chỉ mong điều tốt cho con cái. Với con cái, bố mẹ luôn bao dung, yêu thương, che chở dù con cái sai lầm gì.

- Đạo làm con phải đặt chữ “hiếu” lên trên hết, nếu không hiếu thảo với bố mẹ thì khó được mọi người tôn trọng, và thành công trong cuộc sống.

- Nếu chúng ta có thất bại hay thành công thì gia đình luôn là nơi luôn giang rộng vòng tay đón chúng ta trở về, yêu đương và trở che.
SỰ TÍCH TỤC CƯỚP RỂ | CỔ TÍCH VIỆT NAM 2023 | CỔ TÍCH MỚI HAY NHẤT 2023 | CỔ TÍCH NƯỚC NAM MỚI NHẤT. Sự tích cây vú sữa - Truyện cổ tích thế tục Việt Nam - Chuyện Kể Bé Nghe [Full HD]. NGƯỜI MẸ, Truyện cổ tích Thế Tục, MINH CHÂU, kể chuyện.