Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với BinBin.vn, trang web chuyên đề giành cho trẻ em. Khi truy cập vào website của chúng tôi, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của BinBin.vn. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng 1 website BinBin.vn ngày càng thân thiện và phục vụ tốt hơn những yêu cầu của chính bạn.

Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn

Khi sử dụng dịch vụ tại website BinBin.vn, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của BinBin.vn và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại BinBin.vn sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ cung cấp cho các cơ quan pháp luật nếu pháp luật yêu cầu.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của BinBin.vn

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại trang web BinBin.vn. Bạn không được có những hành động, thực hiện, cổ vũ, can thiệp, xâm nhập dữ liệu của BinBin.vn cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của BinBin.vn ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo email [email protected]

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc.... Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị BinBin.vn

Trách nhiệm và quyền lợi của BinBin.vn

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, BinBin.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên trang web BinBin.vn.