Ốc mượn hồn thay vỏ | Cua ẩn sĩ 🐚 #shorts #hermit_snail

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Ốc mượn hồn thay vỏ | Cua ẩn sĩ 🐚 #shorts #hermit_snail

Ốc mượn hồn thay vỏ | Cua ẩn sĩ 🐚 #shorts #hermit_snail

Tại sao ốc mượn hồn chui ra khỏi vỏ? OMH #42

Tại sao ốc mượn hồn chui ra khỏi vỏ? OMH #42

Ốc mượn hồn #2 - Hai loại ốc mượn hồn cần phân biệt (Hermit crab #2 - Two basic hermit crab kinds)

Ốc mượn hồn #2 - Hai loại ốc mượn hồn cần phân biệt (Hermit crab #2 - Two basic hermit crab kinds)

Bằng chiếc vỏ ốc trong suốt như thế này, chúng ta dễ dàng quan sát được loài ốc này chui vào ngôi nhà mới của mình như thế nào rồi phải không các bạn ❤️

#Paguroidea
#Cua_ẩn_sĩ
#Ốc_ở_nhờ #Ốc_mượn_hồn
Ốc mượn hồn thay vỏ | Cua ẩn sĩ 🐚 #shorts #hermit_snail. Tại sao ốc mượn hồn chui ra khỏi vỏ? OMH #42. Ốc mượn hồn #2 - Hai loại ốc mượn hồn cần phân biệt (Hermit crab #2 - Two basic hermit crab kinds).