Nóng rát da - Những Chú Cừu Thông Minh [Phần 3]

354.454 lượt xem 874 184 28
Phát hành ngày 29/07/2016
Đó là một ngày nóng bỏng da trên nông trại và Đàn cần phải làm mát.

Hãy đăng ký ngay: https://bit.ly/2GxVbIc
https://www.facebook.com/shaunthesheep
https://www.instagram.com/shaunthesheep
https://twitter.com/shaunthesheep

https://www.shaunthesheep.com

Những Chú Cừu Thông Minh
Shaun the Sheep
Tập đầy đủ
Full episode
Phần 3
Season 3