✔ Nhạc thiếu nhi | Nhạc Trung Thu 30 phút | Chicken Band

93.911 lượt xem 140 100 6
Phát hành ngày 30/09/2017
Nhạc Trung Thu 30 phút Nhạc thiếu nhi | Nhạc Trung Thu 30 phút | Chicken Band - maia.TV - Chicken Band là Kênh Ca nhạc Hoạt hình Thiếu nhi hàng đầu trên YouTube. Đăng ký kênh tại: http://www.youtube.com/user/MAIAJSCVIETNAM?sub_confirmation=1 - Email: [email protected] YouTube: http://maia.TV Facebook: http://fb.chickenband.com - Copyright © since 2006 by MAIA.,jsc™ Vietnam Director & Character design by: Luu Tien