Naruto Ultimate Ninja Heroes 2: All Teams

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Naruto Ultimate Ninja Heroes 2: All Teams

Naruto Ultimate Ninja Heroes 2: All Teams

Game Naruto - Ultimate Ninja Heroes 2 PPSSPP Android Ukuran Kecil Offline

Game Naruto - Ultimate Ninja Heroes 2 PPSSPP Android Ukuran Kecil Offline

Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 Dublado!!

Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 Dublado!!

The legendary sannin (Jiraiya Tsunade Orochimaru)

Team Sharingan (Kakashi Sasuke Itachi)

Team Genius (Neji Sasuke Shikamaru

Triple Trouble (Naruto Choji Kiba)

Hard workers United (Naruto Hinata RockLee)

Maidens in Love (Ino Sakura Hinata)

Akatsuki (Itachi Kisame)

Master and Student (Naruto Jiraiya)

The cursed (Sasuke Orochimaru)

Hot blood Master and Student (Guy RockLee)

Enternal rival (Kakashi Guy)

Team Byakugan (Neji Hinata)

Author and Fan (Jiraiya Kakashi)

Uchiha Clan (Sasuke Itachi)

Association of ninja Thugs (Orochimaru Itachi
Kisame)

Those who Know Loneliness (Naruto Sasuke Gaara)

Cunning Master and Student (Tsunade Sakura)

Hokage and Assistant (Tsunade Shizune)

Shadow of Evil (Orochimaru Kabuto)

Leaf jonin (Guy Shizune Kakashi)

Dark alliance (Sasuke Orochimaru Katubo)

The guide (The Third Hokage Tsunade)

The leaf's Greatest (The third Hokage Jiraiya Tsunade)

Music: https://m.youtube.com/watch?v=dmCnpWhMFdk
Naruto Ultimate Ninja Heroes 2: All Teams. Game Naruto - Ultimate Ninja Heroes 2 PPSSPP Android Ukuran Kecil Offline. Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 Dublado!!.