Múa Lân Ông Địa - Nhạc Trung Thu Thiếu Nhi Sôi Động

502 lượt xem 10 0 12
Phát hành ngày 12/08/2019
Nhạc Trung Thu - Chiếc Đèn Ông Sao - Nhạc Thiếu Nhi Trung Thu Hay https://www.youtube.com/watch?v=63OcZWunVdI ---------------- Lời bài hát Chiếc Đèn Ông Sao ---------------- Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan ! Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi ! Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn. Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng ! Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi ! ♥ Cám ơn các bạn đã theo dõi