Mẹ Gà ( Đội kịch Tuổi Ngọc )

593 lượt xem 2 1 6
Phát hành ngày 31/07/2016
Tham dự liên hoan THIẾU NHI KỂ CHUYỆN SÁCH của THƯ VIỆN KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ & CỰC NAM TRUNG BỘ 2016

6 Ý kiến:

Thienphu Water
Thienphu Water:
Mấy ông , mấy bà thấy chư ha ha ha
Thienphu Water
Thienphu Water:
Trời như cứu mà cũng Đăng lên