| Liên khúc | Karaoke Thiếu nhi | Chị Ong Nâu Và Em Bé

4.593 lượt xem 8 1 0
Phát hành ngày 01/08/2017
| Liên khúc | Karaoke Thiếu nhi | Chị Ong Nâu Và Em Bé Karaoke by: Đặng Thanh Nghị. Bao gồm những bài sau: 1.Chị Ong Nâu Và Em Bé 2.Cùng Múa Hát Dưới Trăng 3.Đếm Sao