Kịch Trung Thu - Chị Hằng, Chú Cuội, Thằng Bờm - tổ 17 - ĐM - HĐ

43.849 lượt xem 77 24 13
Phát hành ngày 13/09/2016
Trần Thu Hương vai chị Hằng Nguyễn Thu Hoài vai chú Cuội Đặng Thu Hoài vai thằng Bờm