Kịch: Con Cáo Xấu Tính - Trung Thu 2015 - GTBH

601 lượt xem 2 0 1
Phát hành ngày 25/09/2015
Một vở kịch vui nhộn với những tình huống hài hước dành cho các em thiếu nhi trong chương trình văn nghệ bác ái Vầng Trăng Yêu Thương 2015, được tổ chức tại Giáo họ Hòa Vinh, Giáo phận Bà Rịa.