Kịch Tấm Cám - Ngày hội trẻ thơ 29.05.2016 - BV Nhi đồng 1

771 lượt xem 4 0 0
Phát hành ngày 30/05/2016
Vở kịch Tấm Cám đã được CLB Tình nguyện Bé Khoẻ Bé Ngoan mang đến cho các bé tại BV Nhi đồng 1.
Đạo diễn: Thanh Tùng
Diễn viên: Bích Ngọc, Thẩm Nguyễn, Bá Kiệt, Minh Tiến, Thanh Tùng, Khắc Sơn, Thục Đoan, Sương.