Hoạt hình Tom và Jerry: MÈO CHUỘT Xây cầu # Tom and Jerry rig a bridge gameplay 2016

729 lượt xem 0 1 0
Phát hành ngày 08/05/2016
Game chiếc cầu của Jerry sẽ mang lại cho bạn những thử thách rất thú vị, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm thiết kế một cây cầu thật vững chắc. Hoạt hình Tom và Jerry: Chuột dùng trí thông minh Xây Cầu tìm Pho mai. Tom and Jerry Rig-A Bridge. Hãy giúp Jerry xây cầu để đến được miếng phô mai! Hoạt hình Tom và Jerry: Chuột dùng trí thông minh Xây Cầu tìm Pho mai. Tom and Jerry Rig-A Bridge. Hãy giúp Jerry xây cầu để đến được miếng phô mai!