Dạy Tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC qua thẻ tiếng anh MA THUẬT - Magic English Flashcard School Things

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Bé học Tiếng Anh về các Màu sắc cơ bản sinh động cùng cô Jenny TuAnh - Chuồn Chuồn TV 💖💖💖

Bé học Tiếng Anh về các Màu sắc cơ bản sinh động cùng cô Jenny TuAnh - Chuồn Chuồn TV 💖💖💖

Dạy Tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC qua thẻ tiếng anh MA THUẬT - Magic English Flashcard School Things

Dạy Tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC qua thẻ tiếng anh MA THUẬT - Magic English Flashcard School Things

Bé học Tiếng Anh về Màu sắc sinh động cùng cô Jenny TuAnh - Chuồn Chuồn TV 💖💖💖

Bé học Tiếng Anh về Màu sắc sinh động cùng cô Jenny TuAnh - Chuồn Chuồn TV 💖💖💖

Dạy Tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC qua thẻ tiếng anh MA THUẬT - Magic English Flashcard School Things

Magic English Flashcard (Thẻ tiếng anh ma thuật) là một sản phẩm của SABI Edu dựa nghiên cứu của giáo sư Win Wenger – một học giả rất có uy tín trong giới khoa học phát triển não bộ.

Video này giới thiệu chủ đề TRƯỜNG HỌC với hình ảnh sinh động giúp phụ huynh và học sinh dễ học hơn. Mỗi ngày phụ huynh hãy dành cho con 5' để học cùng con nhé!
Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm tại:

https://www.facebook.com/Sabiedu/
Bé học Tiếng Anh về các Màu sắc cơ bản sinh động cùng cô Jenny TuAnh - Chuồn Chuồn TV 💖💖💖. Dạy Tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC qua thẻ tiếng anh MA THUẬT - Magic English Flashcard School Things. Bé học Tiếng Anh về Màu sắc sinh động cùng cô Jenny TuAnh - Chuồn Chuồn TV 💖💖💖.