Công Chúa Rồng | The Dragon Princess in Vietnam

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Nàng Công chúa dũng cảm và con rồng  | Princess and the Dragon in Vietnam | Truyện cổ tích việt nam

Nàng Công chúa dũng cảm và con rồng | Princess and the Dragon in Vietnam | Truyện cổ tích việt nam

Câu Chuyện Tình Yêu Của Rồng 👸 Truyện Cổ Tích Việt Nam | WOA - Truyện Hay Mỗi Ngày

Câu Chuyện Tình Yêu Của Rồng 👸 Truyện Cổ Tích Việt Nam | WOA - Truyện Hay Mỗi Ngày

Công Chúa Rồng | The Dragon Princess in Vietnam

Công Chúa Rồng | The Dragon Princess in Vietnam

Công Chúa Rồng | The Dragon Princess in Vietnam | Chuyen co tich | Truyện cổ tích | Truyen co tich viet nam | Chuyen co tich viet nam | Nang tien ca | 4K UHD | Truyện cổ tích việt nam | @VietnameseFairyTales

Parental guidance:
Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 year’s of age.
Một số nội dung của video này có thể không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi

Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙Assista a mais videos💙 Watch More Videos in Vietnamese 💙

►Truyền thuyết về người thợ chặt tre - Tale of the Bamboo Cutter in Vietnam: https://youtu.be/idHHyx-62Ys

►Chú Trâu Lanh Lợi - Intelligent Buffalo in Vietnam: https://youtu.be/ap0t1T_qvN8

►Đồ bỏ xó - The Rumpelstiltskin in Vietnam: https://youtu.be/7zdripffc7s

►Ba Chú Heo Con - The Three Little Pigs in Vietnam: https://youtu.be/IBUZfuOP1c0

►Nữ Vương Nhỏ Tuổi Vĩ Đại - The Great Little Queen in Vietnam: https://youtu.be/djdCwLK6DhM

►Cái cây kiêu căng - Proud Tree in Vietnam: https://youtu.be/Ey7JInc1Ek4

►Cô nàng lười nhác - Lazy Girl in Vietnam: https://youtu.be/otNx20ruo84

►Thiên Nga Hoang - The Wild Swan in Vietnam: https://youtu.be/MlS8IOMVFbU

►Công chúa Giấy - The Paper Princess in Vietnamese: https://youtu.be/WbvqkCBB1As

►Mai-a bé ong thông minh - Maya the Bee in Vietnam: https://youtu.be/UVJwHk5AE_E

Miễn trừ ►
Vietnames Fairy Tales Channel (“FTC”) và tất cả các video của FTC không “hướng tới trẻ em” theo hàm nghĩa của Mục 312.2 Chuẩn luật 16 C.F.R. Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em (Hoa Kỳ), không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
FTC cũng như (các) chủ sở hữu, các đại lý, các đại diện và các nhân viên của FTC không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và kiên quyết từ chối cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho FTC mà muốn thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi.
Hơn nữa, FTC từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc thu thập dữ liệu phát sinh từ các hoạt động và chính sách của YouTube cũng như các đại lý và công ty con của YouTube, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên kết nào khác với YouTube
Disclaimer ►
The Vietnamese Fairy Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Vietnamese Fairy Tales and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Vietnamese Fairy Tales CHANNEL. Further, Vietnamese Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.

#VietnamFairyTales #VietnameseFairyTales #WingsVFT @VietnameseFairyTales
Nàng Công chúa dũng cảm và con rồng | Princess and the Dragon in Vietnam | Truyện cổ tích việt nam. Câu Chuyện Tình Yêu Của Rồng 👸 Truyện Cổ Tích Việt Nam | WOA - Truyện Hay Mỗi Ngày. Công Chúa Rồng | The Dragon Princess in Vietnam.