Con Lợn Éc 2 - Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn - Con Heo Đất, Vịt Con, Heo Con, Con Chim, mèo con

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Con Lợn Éc 2 - Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn - Con Heo Đất, Vịt Con, Heo Con, Con Chim, mèo con

Con Lợn Éc 2 - Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn - Con Heo Đất, Vịt Con, Heo Con, Con Chim, mèo con

Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Hay Nhất - Bóc trứng may mắn và trò chơi đất nặn Playdoh

Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Hay Nhất - Bóc trứng may mắn và trò chơi đất nặn Playdoh

Xuân Mai ♫ Tìm Trò Chơi ♫ Nhạc Thiếu Nhi Bé Xuân Mai Hay Nhất - YouTube

Xuân Mai ♫ Tìm Trò Chơi ♫ Nhạc Thiếu Nhi Bé Xuân Mai Hay Nhất - YouTube

1280 × 720
5 Chương Trình Âm Nhạc Thiếu Nhi Hay Nhất Mùa Hè 2021 - POPS Kids Blog

5 Chương Trình Âm Nhạc Thiếu Nhi Hay Nhất Mùa Hè 2021 - POPS Kids Blog

1280 × 720
Nhạc thiếu nhi Con Lợn Éc - Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Con Heo Đất Vịt Con, Heo Con, Con Chim, mèo con, con bò

Bài hát Con Lợn Éc

Con lợn éc biết ăn không biết hát.
Con vịt nâu cạp cạp không nên câu.
Con chim nhỏ chăm bắt sâu trong vườn.
Vui cùng hoa cùng lá.
Cất tiếng hót véo von.
Vui cùng hoa cùng lá.
Cất tiếng ca vang lừng.

Cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký theo dõi kênh con heo đất
Con Lợn Éc 2 - Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn - Con Heo Đất, Vịt Con, Heo Con, Con Chim, mèo con. Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Hay Nhất - Bóc trứng may mắn và trò chơi đất nặn Playdoh. Xuân Mai ♫ Tìm Trò Chơi ♫ Nhạc Thiếu Nhi Bé Xuân Mai Hay Nhất - YouTube. 5 Chương Trình Âm Nhạc Thiếu Nhi Hay Nhất Mùa Hè 2021 - POPS Kids Blog.