Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | Trái tim của khỉ 猴子的心

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | Trái tim của khỉ 猴子的心

Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | Trái tim của khỉ 猴子的心

Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | 3 con heo và Sói 三只小猪和狼

Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | 3 con heo và Sói 三只小猪和狼

Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | Nhổ răng con hổ 老虎拔牙

Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | Nhổ răng con hổ 老虎拔牙

Đọc tiểu thuyết bằng tiếng Trung có phiên âm pinyin cho người mới học

Đọc tiểu thuyết bằng tiếng Trung có phiên âm pinyin cho người mới học

Luyện nghe tiếng trung 2

Luyện nghe tiếng trung 2

Tiếng Trung 518 - Học tiếng Trung qua những câu chuyện hay - Tập 3 人生

Tiếng Trung 518 - Học tiếng Trung qua những câu chuyện hay - Tập 3 人生

Học Tiếng Trung qua câu chuyện Công chúa bạch tuyết   白雪公主vietsub

Học Tiếng Trung qua câu chuyện Công chúa bạch tuyết 白雪公主vietsub

Học tiếng Trung qua truyện dân gian Tết Trung Thu ( Vietsub )

Học tiếng Trung qua truyện dân gian Tết Trung Thu ( Vietsub )

Học Nhanh 214 Bộ Thủ - Bằng Hình Ảnh - Cách Viết và Ý Nghĩa Từng Bộ Thủ -  Cho Người Mới Học Từ Đầu. | Học tiếng Trung online hiệu quả nhất.

Học Nhanh 214 Bộ Thủ - Bằng Hình Ảnh - Cách Viết và Ý Nghĩa Từng Bộ Thủ - Cho Người Mới Học Từ Đầu. | Học tiếng Trung online hiệu quả nhất.

1280 × 720
Tiếng Trung 518 - Học tiếng Trung qua truyện thiếu nhi - Tập 3 - YouTube

Tiếng Trung 518 - Học tiếng Trung qua truyện thiếu nhi - Tập 3 - YouTube

1280 × 720
猴子的心内容:
河边有一棵大树,树枝一半在岸上,一半在水里。有一只猴子很喜欢这棵树,整天在树上跳呀、唱呀。饿了,就摘树上的果子吃。
有一天,猴子把一只果子扔进水里,正巧被住在河里的鳄 鱼 一 口吃 掉了。鳄鱼想:多好吃的果子呀!从那以后,鳄鱼每天都在大树旁边游来游去,想吃到树上的果子。猴子呢,也很乐意扔果子给鳄鱼吃。就这样,它们成了好朋友。
一天,鳄鱼对猴子说:“你天天给我吃果子,对我太好了,我很过意不去。我想报答你,请你到我家去玩。”
“谢谢你,”,猴子说,“可是,我不会 游泳 ,怎么去呢?”
“这你用不着担心,我可以背你去呀!”鳄鱼说。
“那好吧,我就跟你去玩玩吧!”猴子说着,从树上爬下来,跳到鳄鱼的背上。
鳄鱼游得很快。在半路上,鳄鱼对猴子说:“我有件事情要告诉你。我们的鳄鱼王现在病得很厉害,大家都担心它会死掉。医生说,吃什么药都没有用,只有猴子的心才能救它。现在我就是带你去见它的。”
猴子一听吓得半死,可它尽量装出没事的样子。过了一会儿,猴子想出了一个逃脱的好办法。“哎呀,你为什么不早说呢,我的心根本没有带在身上。”猴子说。
鳄鱼觉得很奇怪:“你的心不在身上,在哪儿呢?”
“我把心挂在树上,忘了带来了。唉,现在你把我带回去也没有用了,鳄鱼王杀了我,发现我没有心,一定会生气的,还不如我们现在就回去拿吧!”
鳄鱼觉得猴子说得有道理,就转过身往回游。到了岸边,猴子“嗖”的一下跳到岸上。爬上了大树:“你等着,我马上就回来。”
鳄鱼在大树边游来游去,等着猴子。等啊等,等了半天,还是没有见到猴子的影子。鳄鱼等得不耐烦了,就大声喊起来:“猴子,你的心找到了没有?”
啪!一只烂果子正好砸在鳄鱼的鼻子上,树上传来了猴子的大笑声:“你以为我那么傻,会乖乖地跟你回去,让你们杀死我吗?告诉你吧,我的心就在的胸膛里。快滚吧,你这个傻瓜!坏蛋!”猴子一边说,一边不停地朝鳄鱼扔烂果子。
鳄鱼知道自己上当了,只好灰溜溜地游走了。


Group hỗ trợ luyện thi HSK: https://www.facebook.com/groups/486747838116016/?ref=ts&fref=ts

Group chia sẻ tài liệu tiếng Trung: https://www.facebook.com/groups/744006775767778/?ref=ts&fref=ts
Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | Trái tim của khỉ 猴子的心. Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | 3 con heo và Sói 三只小猪和狼. Chinh phục tiếng Trung | Nghe truyện cổ tích bằng tiếng Trung | 听童话故事 | Nhổ răng con hổ 老虎拔牙. Đọc tiểu thuyết bằng tiếng Trung có phiên âm pinyin cho người mới học. Luyện nghe tiếng trung 2. Tiếng Trung 518 - Học tiếng Trung qua những câu chuyện hay - Tập 3 人生. Học Tiếng Trung qua câu chuyện Công chúa bạch tuyết 白雪公主vietsub. Học tiếng Trung qua truyện dân gian Tết Trung Thu ( Vietsub ). Học Nhanh 214 Bộ Thủ - Bằng Hình Ảnh - Cách Viết và Ý Nghĩa Từng Bộ Thủ - Cho Người Mới Học Từ Đầu. | Học tiếng Trung online hiệu quả nhất.. Tiếng Trung 518 - Học tiếng Trung qua truyện thiếu nhi - Tập 3 - YouTube.