CHANG THỬ ĐỒ ĂN VẶT HÀN QUỐC 🍴🍜 / I TRY KOREAN SNACKS!

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

CHANG THỬ ĐỒ ĂN VẶT HÀN QUỐC 🍴🍜 / I TRY KOREAN SNACKS!

CHANG THỬ ĐỒ ĂN VẶT HÀN QUỐC 🍴🍜 / I TRY KOREAN SNACKS!

Thử hết ĐỒ ĂN VẶT NỘI ĐỊA HÀN QUỐC siêu lạ siêu ngon // Ở nhà ăn cả thế giới

Thử hết ĐỒ ĂN VẶT NỘI ĐỊA HÀN QUỐC siêu lạ siêu ngon // Ở nhà ăn cả thế giới

Trying Korean Snacks | Thử Ăn Vặt Bánh Hàn Quốc + Giveaway ♡ BeeSweetiee

Trying Korean Snacks | Thử Ăn Vặt Bánh Hàn Quốc + Giveaway ♡ BeeSweetiee

CLICK ME!!

∞ PRODUCTS MENTIONED ∞

♥ Snackfever
https://snackfever.com/refer/Trang-HYUCJSYJ

--------------------

∞ WHAT I'M WEARING ∞

♥ Top: NA-KD
♥ Eyes: Arthena Grey - Doll Eyes
♥ Hair: L'oreal Dark Ash Blonde 7A
http://bit.ly/1UJgCsC
Privana Silver (bottom part) http://go.magik.ly/ml/16hk/
NuMe Wand
http://bit.ly/1Pu2qgq
http://bit.ly/1XR3z7P
--------------------

∞ DISCOUNT CODES ∞
♥ Khoá học trang điểm Makeup Newbie do Chang giảng dạy
http://makeupnewbie.com

♥ 50K off your first purchase at Lixibox:
https://www.lixibox.com/invite/CHANG

♥ Get Cash Back with Ebates:
http://www.ebates.com/rf.do?referrerid=eSbPEoZJ5Yh0O%2BdbHEaflA%3D%3D&eeid=28187

♥ 20% Off your first purchase at Memebox USA:
http://share.memebox.com/x/WnEPli

--------------------

∞ CONNECT WITH ME ∞

Business inquiries: [email protected]
Blog: http://www.changmakeup.com
FB: http://www.facebook.com/changmakeup
Instagram: http://instagram.com/changmakeup
Snapchat: changmakeup

--------------------

∞ FAQ ∞
♥ What camera are you using?
Canon 70D (tutorial + swatch)
http://bit.ly/1nVh0Y2

Sony a5100 (vlog)
http://bit.ly/1Jkz5Fw

♥ Where are you living?
California, US

--------------------

∞ MUSIC ∞
EpidemicSound
CHANG THỬ ĐỒ ĂN VẶT HÀN QUỐC 🍴🍜 / I TRY KOREAN SNACKS!. Thử hết ĐỒ ĂN VẶT NỘI ĐỊA HÀN QUỐC siêu lạ siêu ngon // Ở nhà ăn cả thế giới. Trying Korean Snacks | Thử Ăn Vặt Bánh Hàn Quốc + Giveaway ♡ BeeSweetiee.