Bleach Vs Naruto 3.3: Tất cả các nhân vật biến hình

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Bleach Vs Naruto 3.3: Tất cả các nhân vật biến hình

Bleach Vs Naruto 3.3: Tất cả các nhân vật biến hình

Bleach Vs Naruto và cách biến hình

Bleach Vs Naruto và cách biến hình

All Madara Forms - Bleach Vs Naruto 3.3 (Modded)| choi game bleach vs naruto  2.6 [MỚI CẬP NHẬT] - TƯ VẤN SINH VIÊN HCM

All Madara Forms - Bleach Vs Naruto 3.3 (Modded)| choi game bleach vs naruto 2.6 [MỚI CẬP NHẬT] - TƯ VẤN SINH VIÊN HCM

1280 × 720
blech vs naruto 2.6 (biến hình tối thượng full skill) - YouTube

blech vs naruto 2.6 (biến hình tối thượng full skill) - YouTube

1280 × 720
Bleach Vs Naruto: Cách Combo Uchiha Sasuke (Sansunoo') - YouTube

Bleach Vs Naruto: Cách Combo Uchiha Sasuke (Sansunoo') - YouTube

1280 × 720
Bleach vs Naruto 2.6 cách biến hình tối thượng cao nhất trong Naruto 2.6

Bleach vs Naruto 2.6 cách biến hình tối thượng cao nhất trong Naruto 2.6

1280 × 720
Hướng dẫn biến thân con mạnh nhất trong bleach vs naruto 2.6 - YouTube

Hướng dẫn biến thân con mạnh nhất trong bleach vs naruto 2.6 - YouTube

1280 × 720
All Transformations / Awakenings - Bleach Vs Naruto 3.5 - YouTube

All Transformations / Awakenings - Bleach Vs Naruto 3.5 - YouTube

1280 × 720
Hướng dẫn biến hình trong bleach vs naruto mọi phiên bản - YouTube

Hướng dẫn biến hình trong bleach vs naruto mọi phiên bản - YouTube

1280 × 720
Bleach Vs Naruto 3.3 NEW PC DOWNLOAD - Tutorial - YouTube

Bleach Vs Naruto 3.3 NEW PC DOWNLOAD - Tutorial - YouTube

1280 × 720
Link game : https://apkhayp.com/bleach-vs-naruto-3-3.html/
Cách chơi:
P1:J-K-L-U-I-O
A-S-D-W
P2: 1-2-3-4-5-6
↑- → - ↓ - ⇨
Các chiêu :
P1: S+J; S+U; W+J; W+U; K+U; S+L
P2: ↓+1; ↓+4; ↑+1; ↑+4; 2+4; ↓+3
Skill:
P1: I; W+I
P2: 5; ↑+ 5
Skill cuối :
P1: S+I
P2: ↓+5
Bleach Vs Naruto 3.3: Tất cả các nhân vật biến hình. Bleach Vs Naruto và cách biến hình. All Madara Forms - Bleach Vs Naruto 3.3 (Modded)| choi game bleach vs naruto 2.6 [MỚI CẬP NHẬT] - TƯ VẤN SINH VIÊN HCM. blech vs naruto 2.6 (biến hình tối thượng full skill) - YouTube. Bleach Vs Naruto: Cách Combo Uchiha Sasuke (Sansunoo') - YouTube. Bleach vs Naruto 2.6 cách biến hình tối thượng cao nhất trong Naruto 2.6. Hướng dẫn biến thân con mạnh nhất trong bleach vs naruto 2.6 - YouTube. All Transformations / Awakenings - Bleach Vs Naruto 3.5 - YouTube. Hướng dẫn biến hình trong bleach vs naruto mọi phiên bản - YouTube. Bleach Vs Naruto 3.3 NEW PC DOWNLOAD - Tutorial - YouTube.