Bibica - Hành trình giữ vững thương hiệu bánh kẹo của người Việt

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

Bibica - Hành trình giữ vững thương hiệu bánh kẹo của người Việt

Bibica - Hành trình giữ vững thương hiệu bánh kẹo của người Việt

Phóng sự  BIBICA TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU BÁNH KẸO VIỆT NAM   HTV9

Phóng sự BIBICA TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU BÁNH KẸO VIỆT NAM HTV9

THẾ GIỚI BÁNH KẸO BIBICA

THẾ GIỚI BÁNH KẸO BIBICA

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ Việt Nam giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành triển khai nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển Thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, gia tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

#thuonghieuquocgia #vietnamvalue #PAN #ThuonghieuquocgiaVietnam #THQGVN #bocongthuong #cucxuctienthuongmai #vtv
Bibica - Hành trình giữ vững thương hiệu bánh kẹo của người Việt. Phóng sự BIBICA TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU BÁNH KẸO VIỆT NAM HTV9. THẾ GIỚI BÁNH KẸO BIBICA.