Cái đầu để làm gì?

Ngày 22/02/2013 11:06 AM

Khoa năm nay 4 tuổi, rất nghịch và lém lỉnh. Mẹ thường hay dậy Khoa mắt để nhìn, tai để nghe và đầu suy nghĩ.

Một ngày nọ, Khoa nghịch quá mà mẹ nói không nghe lời, mẹ bèn phạt Khoa, bắt cậu đứng khoanh tay và hỏi :

- Khoa, sao con nghịch quá vậy? Sao mẹ nói con không nghe lời mẹ?

- Dạ, nghe mà mẹ! (vừa mếu vừa trả lời)

- Vậy tai Khoa để làm gì?

- Dạ để nghe!

- Vậy đầu để làm gì? (mẹ nghĩ là Khoa sẽ trả lời là đầu suy nghĩ, nhưng không...)

- Dạ, để gội đầu...!

Mẹ quay mặt đi chỗ khác nhín cười, thế là cuộc "trừng phạt" kết thúc.

Mẹ Vân

Ý kiến bạn đọc (0)