Bảng cân nặng - chiều cao của bé theo từng tháng (từ 0 -12 tháng)

Ngày 11/02/2013 05:06 PM

Bảng số liệu chi tiết về phát triển chiều cao & cân nặng của bé theo từng tháng với các chỉ số tối thiểu - tối đa để các mẹ dễ tham khảo.

Bảng số liệu chi tiết về phát triển chiều cao & cân nặng của bé theo từng tháng với các chỉ số tối thiểu - tối đa để các mẹ dễ tham khảo.

 

  Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
Bé trai Bé gái Bé trai Bé gái
Mới sinh 44.9 ~ 52.0 45.0 ~ 52.0 2.23 ~ 3.79 2.25 ~ 3.73
1-2 tháng 51.6 ~ 60.0 51.2 ~ 58.4 3.82 ~ 6.09 3.69 ~ 5.63
2-3 tháng 55.0 ~ 63.8 54.5 ~ 62.3 4.63 ~ 7.4 4.44 ~ 6.81
3-4 tháng 57.8 ~ 67.0 57.1 ~ 65.7 5.31 ~ 8.36 5.05 ~ 7.68
4-5 tháng 60.6 ~ 69.5 59.1 ~ 68.2 5.85 ~ 9.04 5.53 ~ 8.29
5-6 tháng 62.6 ~ 71.4 61.0 ~ 69.9 5.85 ~ 9.04 5.90 ~ 8.80
6-7 tháng 64.0 ~ 73.0 62.6 ~ 71.2 6.66 ~ 9.97 6.23 ~ 9.23
7-8 tháng 65.1 ~ 74.3 63.9 ~ 72.4 6.91 ~ 10.26 6.44 ~ 9.53
8-9 tháng 66.2 ~ 75.5 65.2 ~ 73.5 7.15 ~ 10.49 6.62 ~ 9.78
9-10 tháng 67.3 ~ 76.6 66.3 ~ 74.6 7.36 ~ 10.73 6.78 ~ 10.0
10-11 tháng 67.3 ~ 76.6 66.3 ~ 74.6 7.36 ~ 10.73 6.78 ~ 10.0
11-12 tháng 69.5 ~ 78.9 68.5 ~ 77.0 7.73 ~ 11.18 7.14 ~ 10.45

 

Chú ý: Số liệu của 2 giai đoạn 9-10 tháng và 10-11 tháng là giống nhau. Đây có thể gọi là giai đoạn "ngừng" để các bé chuẩn bị cho giai đoạn ngoài 1 tuổi.

 

BinBin.vn

Ý kiến bạn đọc (46)