[Bách Hợp | Phối Âm] SQ Chuyện Của Họ - Cảnh Đồng 1st Kiss!

×

Tags

Hình Ảnh và Video tương tự

[ Kịch truyền thanh- Bách Hợp] Chuyện của họ ( Their story)

[ Kịch truyền thanh- Bách Hợp] Chuyện của họ ( Their story)

Chuyện của họ  ( yuri học đường ) tập 1

Chuyện của họ ( yuri học đường ) tập 1

[Bách Hợp | Phối Âm] SQ Chuyện Của Họ - Cảnh Đồng 1st Kiss!

[Bách Hợp | Phối Âm] SQ Chuyện Của Họ - Cảnh Đồng 1st Kiss!

Đọc chap 74 [ TIẾP] - Truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ

Đọc chap 74 [ TIẾP] - Truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ

1440 × 1831
Truyện tranh Chuyện Của Họ - Their Story - TruyenTranh8

Truyện tranh Chuyện Của Họ - Their Story - TruyenTranh8

1239 × 1847
Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - Giữa chap 41 - Wattpad

Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - Giữa chap 41 - Wattpad

1440 × 1894
Truyện tranh [TT8] Chuyện Của Họ - TruyenTranh8

Truyện tranh [TT8] Chuyện Của Họ - TruyenTranh8

1440 × 1799
Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - TIẾP - Truyen99 - Đọc  truyện nền tối

Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - TIẾP - Truyen99 - Đọc truyện nền tối

1076 × 1466
Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - chap 74 [ TIẾP ] -  ZingTruyen

Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - chap 74 [ TIẾP ] - ZingTruyen

1073 × 1321
Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - chap 74 - Truyen99  - Đọc truyện nền tối

Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - chap 74 - Truyen99 - Đọc truyện nền tối

1440 × 1743
Phối âm cho truyện 《My Story SQ》
Tác giả: Tanjiu Đàn Cửu (坛九)

Original link: https://www.bilibili.com/video/BV1yW411t7oj

[STAFF]
Kế hoạch: Trường Nhạc Phủ Trần Nỗ Lực
Hậu kì: Trường Nhạc Phủ Tây Hồng Thị

[CAST]
Thu Đồng: Đỗ Minh Nha @杜冥鸦
Tôn Cảnh: Hắc Chi Thiêu @Echo是一种饼
Kì Phóng: Giang Sanh

[VSUB] Almost Lover
Dịch: Ddil
Enc: Ken

✔ Fanpage: https://www.facebook.com/ddil.almost.lover
✔ Group: https://www.facebook.com/groups/401569613814131

★ VUI LÒNG KHÔNG REUP VIDEO VÀ KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC!!!
[ Kịch truyền thanh- Bách Hợp] Chuyện của họ ( Their story). Chuyện của họ ( yuri học đường ) tập 1. [Bách Hợp | Phối Âm] SQ Chuyện Của Họ - Cảnh Đồng 1st Kiss!. Đọc chap 74 [ TIẾP] - Truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ. Truyện tranh Chuyện Của Họ - Their Story - TruyenTranh8. Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - Giữa chap 41 - Wattpad. Truyện tranh [TT8] Chuyện Của Họ - TruyenTranh8. Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - TIẾP - Truyen99 - Đọc truyện nền tối. Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - chap 74 [ TIẾP ] - ZingTruyen. Đọc truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - chap 74 - Truyen99 - Đọc truyện nền tối.